Quantcast

Försäkringskassan

Bilstöd är ett bidrag till dig som har en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta dig eller att åka med allmänna kommunikationer. Bilstödet är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter dina behov.

 

För att få bilstöd från försäkringskassan måste du:

 • vara försäkrad i Sverige. (Du är försäkrad i Sverige om du är folkbokförd här, det finns några undantag från den regeln)
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som gör att du har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller åka med allmänna kommunikationer som till exempel buss, tåg och tunnelbana
 • Svårigheterna som funktionsnedsättning ger ska finnas kvar i minst 9 år

 

 

Grupp med människor, silhuett

 

Dessutom behöver du tillhöra en bidragsgrupp, det betyder att ett av följande alternativ måste stämma in på dig:

 

Grupp 1

Du är under 65 år och är beroende av bil för att:

 • kunna arbeta eller studera
 • genomgå rehabilitering med aktivitets-stöd eller rehabiliteringsersättning
Grupp 2

Du är under 65 år och: 

 • har tidigare beviljats bilstöd enligt grupp 1
 • har fått sjuk-, eller aktivitetsersättning
Grupp 3

Du är mellan 18 och 49 år och:

 • ska köra bilen själv
Grupp 4

Du har själv ett funktionshinder och har barn under 18 år och: 

 • bor ihop med barnet
 • behöver bil för att kunna ta dig fram tillsammans med ditt barn
 • ska köra bilen själv
Grupp 5

Du har barn med funktionsnedsättning och:

 • bor ihop med barnet
 • behöver bil för att kunna förflytta dig tillsammans med ditt barn
 • ska köra bilen själv

 

Mer information om vilka ersättningar du kan få samt hur du går till väga i processen hittar du på försäkringskassans webbplats:
 Försäkringskassans bilstöd  (öppnas i nytt fönster)

Försäkringskassans bilstöd för barn (öppnas i nytt fönster)

 

Känner du dig osäker på processen kan du kontakta en av våra säljare för att få stöd.
 Kontaka oss

 

Vi hjälper dig gärna med bilval och utprovning av lämplig anpassning, oberoende av hur långt du har kommit i processen med försäkringskassan.