Quantcast
7

Mobiltetstöd

För att öka möjligheterna att förflytta sig ska personer med funktionsnedsättning kunna få ekonomiskt stöd av kommunen. Stödet ska användas till att köpa och behovsanpassa en bil eller annat motorfordon. Stödet kallas mobilitetsstöd och ska vara ett komplement till färdtjänsten. Det riktar sig till personer som helt eller delvis kan och vill åka med eget fordon istället för med färdtjänst. Personer med funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst men som inte har rätt till bilstöd ska kunna få stödet.

 

Mobiltetstödet skiljer sig från kommun till kommun, det är frivilligt för kommunerna att införa mobilitetsstöd och har kommunen inte infört ett sådant stöd kan ansökan komma att avvisas.

Stödet är infört i ett mindre antal kommuner bland annat i Göteborg, Linköping och Ljusdal. Kontakta din kommun för att ta reda på om du har möjlighet att ansöka om mobilitetstödet.   Känner du dig osäker på processen kan du kontakta en av våra säljare för att få stöd. [wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Kontaka oss